ශක්තිමත් චුම්බක වාහක පටිය

  • Strong Magnetic Conveyor Belt

    ශක්තිමත් චුම්බක වාහක පටිය

    විද්‍යුත් බලයෙන් ජනනය වන ප්‍රබල චුම්බක බලය මඟින් ද්‍රව්‍යයේ මිශ්‍ර වූ යකඩ කොටස් ඉහළට ඔසවා ඒවා ඉවත් කිරීමේ යකඩ පටිය මඟින් ස්වයංක්‍රීයව ඉවත් කිරීමේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගනු ඇත. තවද, කුඩු, ඇඹරුම් යන්තය, තහඩු යකඩ ඉවත් කරන්නාගේ සාමාන්‍ය වැඩ ආරක්ෂා කිරීමට අමතරව වාහක පටි කල්පවත්නා භේදය, ශක්තිමත් චුම්බක යකඩ වාහක පටිය effectively ලදායී ලෙස වළක්වා ගත හැකිය. එබැවින් මෙම යකඩ ඉවත් කිරීමේ මාලාව විදුලිය, පතල් කැණීම්, ලෝහ විද්‍යාව, ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය, ගල් අඟුරු සකස් කිරීම, රසායනික කර්මාන්තය සහ වෙනත් දෙපාර්තමේන්තු වල බහුලව භාවිතා වේ.