පිහි ඩිෂ්

  • PVC Knife Dish of Pulverizer

    පල්වෙරයිසර් හි පීවීසී පිහි ඩිෂ්

    ප්ලාස්ටික් ස්පන්දන යන්ත්‍රයේ පිහිය පිඟාන වෙනස් කිරීම සඳහා එය සුදුසු ය.

    නිෂ්පාදන ආකෘතිය: මාදිලියේ 660 පල්වෙරයිසර් පිහිය / පිඟන් කෝප්ප 80 මාදිලියේ ස්පන්දන යන්ත්‍රය

    නිෂ්පාදන ලක්ෂණ: පිහි පිඟාන උසස් තත්ත්වයේ වානේ වලින් සාදා ඇති අතර ස්ථාවර වේගය, ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධය, ඇඳුම් ප්‍රතිරෝධය, දිගු සේවා කාලය සහ සාධාරණ මිල ලක්ෂණ ඇත.