නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න

faq
ඔබේ කම්හලේ ධාරිතාව කොපමණද?

පිළිතුර: එය ද්‍රව්‍යමය ලක්ෂණ, පෝෂණ වේගය සහ මෝටර් ප්‍රමාණය මත රඳා පවතී. සාමාන්යයෙන්, පැයට 300KG සිට 2000KG දක්වා.

ප්‍රශ්නය: ඇණවුම් කිරීමෙන් පසු නැව්ගත කිරීමට කොපමණ කාලයක් ගතවේද?

විශේෂ අවස්ථා හැර දින 7 ක් ඇතුළත.

ප්‍ර: වගකීම් කාලය කොපමණ කාලයක්ද?

පිළිතුර: මෝටර්, විදුලි කැබිනට් වගකීමක් වසරක් සඳහා, සත්කාරක කොන්ත්‍රාත්තුව වසර දෙකක් සඳහා. (කොටස් අඳින්න සහ දෝෂය නිසා සිදුවන අසාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය වගකීම් විෂය පථයට අයත් නොවේ.)

අප සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?